BİRLİKTE BÜYÜMEK

Bir ailede bireylerin birbirini tanıması bir ömür boyu sürer. Aile bireyleri yaşamları boyunca birçok değişim geçirirler. Çocuklar doğar, büyür, çeşitli okulları bitirir, meslek edinir, evlenir veya evden ayrılmasıyla devam eden bir döngü yaşanır. Bu süreç içinde, ailede herkes hem değişir hem de birbirlerini değiştirir.

Her yaşam döngüsünün farlı özellikleri, güzellikleri ve sorumlulukları vardır. Ailenin bu değişimin farkında olması, beklentileri, üzerlerine yüklenen yeni sorumlulukları ve davranışlarını buna göre planlaması ve uygulaması ilişkinin sağlıklı yürümesini sağlar.

Ailede tüm bireyler birbirleriyle farlı ilişkiler kurarlar. Eşler arasında ve çocukla kurulan bağda farklılıklar vardır. Kurulan bu ilişkinin dengesi ve tutarlılığı aile bireylerinin yaşamış oldukları veya yaşayabilecekleri sorunları çözebilme becerisini beraberinde getirir.

Bunun için de iyi bir dinleyici olmakla beraber kendini iyi ifade edebilmek de önemlidir. Bu her zaman konuşarak olmaz. Özellikle çocuklar kendi iç dünyalarında olumsuz bir duyguyu, heyecanı veya kaygıyı gün içinde sıklıkla yaşamadıklarından anlamlandırmakta zorlanırlar ve huysuzluk, ilgisizlik veya öfke nöbetleri şeklinde yansıtabilirler.

Anne, baba veya çocukla ilgilenen bakım veren her kimse bu durumu iyi gözlemlemeli ve çocukla aynı duygu basamağında olmaya gayret etmelidir aksi halde durum yetişkin için zorlayıcı bir hale gelebilir. Çocukla birlikte büyümek de böyle çeşitli duygu basamaklarıyla şekillenir.

PSİKOLOJİK DANIŞMAN
PSİKODRAMA TERAPİSTİ

NESLİHAN OKULU

TOP