EĞİTİCİ ZEKA GELİŞTİRİCİ KUTU OYUNLARIMIZ

Kids Surprise
Kids Surprise
Kids Surprise

Sıradakini Bulalım

Ürün Kodu:  KS103

Yaş grubu:      4-6 Yaş

Kutu İçeriği: 6 adet ana tabela (13x30cm), 48 adet küçük tamamlama kartı, dış kutu (32x17x4,5cm)

Oyun İçeriği: Kompozisyonda eksik olan objenin bulunması, Resimdeki objenin hangi kompozisyonda eksik olduğunun bulunması.

Tavsiye edilen PSF. 34,90 

Kids Surprise

Amaç ve kazanılacak beceriler:

Mekân da konum
Detaylı görsel algı
Parça-Bütün ilişkisi
Dikkat ve konsantrasyon gelişimi
Öz güven kazanımı

TOP