EĞİTİCİ ZEKA GELİŞTİRİCİ KUTU OYUNLARIMIZ

Kids Surprise
Kids Surprise
Kids Surprise

Hikaye Oluşturma

Meslekler

Ürün Kodu:  KS106

Yaş grubu:      4-6 Yaş

Kutu İçeriği: 6 adet ana tabela (13x30cm), 48 adet küçük tamamlama kartı, dış kutu (32x17x4,5cm)
Oyun İçeriği: Çeşitli Meslekler ile ilgili 24 farklı hikâye oluşturma.

Tavsiye edilen PSF. 34,90 

Kids Surprise

Amaç ve kazanılacak beceriler:

Mevsimlerin tanınması
Olay sıralama
Mantıksal sıralamanın gelişimi
Dikkat ve konsantrasyon gelişimi
Öz güven kazanımı

TOP